Hotline 24/7:02388.988.999 - 0985.909.199 - 0906.909.199 - 0988.277.277
Vé máy bay Hàng Không Vinh
Tiếng Việt
Nhận ĐẠI LÝ Cấp 2 - CỘNG TÁC Viên : Vé Máy Bay + Vé Tàu Hoả - L/h: 0988277277

Cuối tuần siêu khuyến mại!

Thứ năm, 10/07/2014, 20:13 GMT+7
Cuối tuần siêu khuyến mại!

Cuối tuần siêu khuyến mại!

 

Chương trình Cuối tuần, siêu khuyến mại bắt đầu từ 14:00 11/7/2014 đến 23:59 ngày 13/7/2014 hoặc khi vé được bán hết.

 
Điểm khởi hành   Điểm đến Ngày bay Khuyến mại
kết thúc
Loại khuyến mại Loại vé Giá Starter^
VND
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hải Phòng 21 Oct -
11 Dec 2014
23:59
13/7/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
 
Starter 68000  
 
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 21 Oct -
11 Dec 2014
23:59
13/7/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
 
Starter 68000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Buôn Ma Thuột 21 Oct -
11 Dec 2014
23:59
13/7/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
 
Starter 269000  
 
Buôn Ma Thuột   Tp.Hồ Chí Minh 21 Oct -
11 Dec 2014
23:59
13/7/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
 
Starter 269000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Nha Trang 21 Oct -
11 Dec 2014
23:59
13/7/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
 
Starter 359000  
 
Nha Trang   Tp.Hồ Chí Minh 21 Oct -
11 Dec 2014
23:59
13/7/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
 
Starter 359000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Phú Quốc 21 Oct -
11 Dec 2014
23:59
13/7/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
 
Starter 379000  
 
Phú Quốc   Tp.Hồ Chí Minh 21 Oct -
11 Dec 2014
23:59
13/7/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
 
Starter 379000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Đà Nẵng 21 Oct -
11 Dec 2014
23:59
13/7/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
 
Starter 449000  
 
Đà Nẵng   Tp.Hồ Chí Minh 21 Oct -
11 Dec 2014
23:59
13/7/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
 
Starter 449000  
 
Hà Nội   Đà Nẵng 21 Oct -
11 Dec 2014
23:59
13/7/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
 
Starter 479000  
 
Đà Nẵng   Hà Nội 21 Oct -
11 Dec 2014
23:59
13/7/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
 
Starter 479000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Huế 21 Oct -
11 Dec 2014
23:59
13/7/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
 
Starter 489000  
 
Huế   Tp.Hồ Chí Minh 21 Oct -
11 Dec 2014
23:59
13/7/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
 
Starter 489000  
 
Vinh   Buôn Ma Thuột 21 Oct -
11 Dec 2014
23:59
13/7/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
 
Starter 719000  
 
Buôn Ma Thuột   Vinh 21 Oct -
11 Dec 2014
23:59
13/7/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
 
Starter 719000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hà Nội 21 Oct -
11 Dec 2014
23:59
13/7/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
 
Starter 849000  
 
Hà Nội   Tp.Hồ Chí Minh 21 Oct -
11 Dec 2014
23:59
13/7/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
 
Starter 849000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Vinh 21 Oct -
11 Dec 2014
23:59
13/7/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
 
Starter 849000  
 
Vinh   Tp.Hồ Chí Minh 21 Oct -
11 Dec 2014
23:59
13/7/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại!
 
Starter 849000  
Ý kiến của bạn