Hotline 24/7:02388.988.999 - 0985.909.199 - 0906.909.199 - 0988.277.277
Vé máy bay Hàng Không Vinh
Tiếng Việt
Nhận ĐẠI LÝ Cấp 2 - CỘNG TÁC Viên : Vé Máy Bay + Vé Tàu Hoả - L/h: 0988277277

Chương trình Cuối tuần, siêu khuyến mại bắt đầu từ 12:00 22/8/2014 đến 23:59 ngày 24/8/2014 hoặc khi vé được bán hết.

Thứ bảy, 23/08/2014, 11:20 GMT+7
Chương trình Cuối tuần, siêu khuyến mại bắt đầu từ 12:00 22/8/2014 đến 23:59 ngày 24/8/2014 hoặc khi vé được bán hết.

Chương trình Cuối tuần, siêu khuyến mại bắt đầu từ 12:00 22/8/2014 đến 23:59 ngày 24/8/2014 hoặc khi vé được bán hết.

 

Hãy truy cập www.jetstar.com từ 12:00 22/8/2014 đến 23:59 ngày 24/8/2014, gọi 19001550 hay đến các phòng vé và đại lý bán vé máy bay trên toàn quốc để mua vé

 

Điểm khởi hành   Điểm đến Ngày bay Khuyến mại
kết thúc
Loại khuyến mại Loại vé Giá Starter^
VND
 
Tp.Hồ Chí Minh   Buôn Ma Thuột 5 Sep -
29 Oct 2014
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại
 
Starter 180000  
 
Buôn Ma Thuột   Tp.Hồ Chí Minh 5 Sep -
29 Oct 2014
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại Starter 180000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Phú Quốc 5 Sep -
30 Oct 2014
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại
 
Starter 210000  
 
Phú Quốc   Tp.Hồ Chí Minh 5 Sep -
30 Oct 2014
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại
 
Starter 210000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Nha Trang 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại
 
Starter 240000  
 
Nha Trang   Tp.Hồ Chí Minh 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại
 
Starter 240000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Đà Nẵng 5 Sep -
30 Oct 2014
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại
 
Starter 290000  
 
Đà Nẵng   Tp.Hồ Chí Minh 5 Sep -
30 Oct 2014
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại
 
Starter 290000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 2 Sep -
11 Dec 2014
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại
 
Starter 299000  
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 2 Sep -
11 Dec 2014
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại
 
Starter 299000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 7 Jan -
5 Feb 2015
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại
 
Starter 299000  
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 7 Jan -
5 Feb 2015
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại
 
Starter 299000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 14 Apr -
19 May 2015
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại
 
Starter 299000  
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 14 Apr -
19 May 2015
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại Starter 299000  
 
Hà Nội   Đà Nẵng 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại
 
Starter 380000  
 
Đà Nẵng   Hà Nội 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại
 
Starter 380000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Huế 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại
 
Starter 440000  
 
Huế   Tp.Hồ Chí Minh 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại Starter 440000  
 
Vinh   Buôn Ma Thuột 5 Sep -
29 Oct 2014
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại
 
Starter 440000  
 
Buôn Ma Thuột   Vinh 5 Sep -
29 Oct 2014
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại Starter 440000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Vinh 5 Sep -
30 Oct 2014
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại
 
Starter 560000  
 
Vinh   Tp.Hồ Chí Minh 5 Sep -
30 Oct 2014
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại Starter 560000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hà Nội 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại Starter 580000  
 
Hà Nội   Tp.Hồ Chí Minh 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại Starter 580000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hải Phòng 5 Sep -
30 Oct 2014
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại Starter 590000  
 
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 5 Sep -
30 Oct 2014
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại
 
Starter 590000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Thanh Hóa 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại
 
Starter 600000  
 
Thanh Hóa   Tp.Hồ Chí Minh 9 Sep -
30 Oct 2014
23:59
24/8/2014
Cuối tuần siêu khuyến mại
 
Starter 600000  
Ý kiến của bạn